Przyszła wiosna, zrobiło się ciepło a my rozmawiamy o ekonomii na świeżym powietrzu.

Uczniowie klas siódmych biorący udział w projekcie „Ekonomiczne abc, czyli kilka słów o gospodarowaniu” doskonalili swoją wiedzę podczas warsztatów w Narodowym Banku Polskim w Szczecinie.

Wiedza zdobyta podczas zajęć projektowych Ekonomiczne abc, czyli kilka słów o gospodarowaniu umożliwiła uczniom aktywnie brać udział w grze zespołowej "Kierunek - sukces”.

11 maja  dzięki uprzejmości pana Adama Czerkasiewicza, który wykonał drewnianą skrzynię i pana Wojciecha  Narożańskiego,  który   przywiózł   ziemię   w   ogrodzie  szkolnym pojawił się nowy inspekt warzywny  klasy 2a.

Uczniowie podczas zajęć z projektu Ekonomiczne abc, czyli kilka słów o gospodarowaniu uczą się działań matematycznych związanych z obliczaniem procentów, podatków i wszelkich działań niezbędnych do przeliczania pieniędzy.

Zielona Ziemia to wyjątkowa lekcja o ekologii przygotowana z okazji Dnia Ziemi.

Celem akcji jest podnoszenie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie.

Klasy 1-3 w roku szkolnym 2021/2022 realizowały  projekt edukacyjny, który  uczy najmłodszych, jak dbać o przyrodę  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,  Organizowany był  przez markę Kubuś.

Ekonomiczne abc, czyli kilka słów o gospodarowaniu. Do czego w życiu przyda mi się matematyka?